Hướng dẫn làm thiệp popup 90Và đây là một số mẫu đã giới thiệu ^^!
hãy thử xem nào
vừa vui mà lại hay
1. là in ra
2. là nhìn và vẽ lại

Sau đó là cắt và gấp ^^!
cố lên nhá !!!!


Theo: bantot.net

No comments:

Bài đăng phổ biến